Voorgevel aanpassing kozijnen
Ingang bureau is aan
de rechterzijde
van
het woonhuis.

RT bureau Westerhof
Andries Veenstrastraat 9
8471 AW Wolvega

Tel : 0561 - 617 958 
    of tweede lijn
       
0561 - 618 060

K.v.K: 01106460

dsc00813.jpg - 1.74 Mb

 Het bureau is vlak bij het station

 


Wij bieden hulp bij problemen met o.a. :
en ondersteuning bij o.a
dyslexie
dyscalculie
dysgrafie
adhd, pdd-nos
angsten
dsc00808.jpg - 2.00 Mb
 
Speciaal nieuws

De mogelijkheden voor nieuwe leerlingen zijn heel beperkt geworden. Het is zeer druk tot aan de examens in het voortgezet onderwijs. In mei komt er dan weer wat ruimte.  Voor de komende weken zijn nog afspraken gemaakt voor intakes, we hopen dat we deze mensen nog een plekje kunnen geven en dat we geen wachtlijst hoeven in te stellen.

Speciaal voor eventuele
Examen leerlingen 2016/2017:

Voorwaarde om mee te kunnen doen aan ons speciale programma is, dat zowél de ouders (verzorgers)
áls de leerling de informatie hebben gekregen. Deze informatie wordt bij het intake gesprek gegeven..
Opgave voor examen in schooljaar 2016/2017 is echter niet meer mogelijk.

. NB Het aantal examen leerlingen die we met deze
 complete training kunnen begeleiden is beperkt. Die grens is inmiddels bereikt. Richting examen training zijn er dus geen mogelijkheden voor examen 2017.

De reguliere begeleiding (dus zonder dat speciale programma) zit dicht bij de grens van onze capaciteit.

  Mail Geen reactie gekregen op de mail: bellen!
 Soms gebruikt iemand nog een oud (gehackt)
adres van dik 2 jaar geleden.


 
Even voorstellen ...

Sinds 1986 werken wij, Geke en Henk Westerhof,
in de praktijk met remedial teaching.
Sinds 1 januari 1999 in de vorm van: Bureau voor Remedial Teaching en Studiebegeleiding. Sinds 2007 in het nieuwe gebouw.
De gedrevenheid om mensen te helpen is onverminderd gebleven. We willen door gaan met het werk dat ons hart heeft. 

ingang

 

 

 
Bureau voor Remedial Teaching

Hier komen leerlingen zowel uit het basis- als voortgezet (alle niveaus) onderwijs uit een grote regio.
Van Vledder, Steenwijk en Kalenberg, Kuinre, Scherpenzeel in het zuiden/westen, tot Heerenveen, Oudehorne, Makkinga in het noorden/oosten. 
MBO studenten van meerdere niveaus, soms HBO.(Pabo,NHL, HanzeH, Deltion)
Ook volwassenen hebben het bureau gevonden.
Het is de bedoeling door te gaan met ons werk. We hebben zo'n schat aan ervaring mogen opbouwen op zoveel terreinen. Het zoeken naar de sleutel en een bijdrage kunnen leveren aan de vorming/ontwikkeling etc is en blijft genieten.

We houden daarnaast de mogelijkheid open (in overleg met betrokkenen) anderen in te schakelen. Er zijn diverse oriënterende gesprekken geweest.
Allebei waren we eerst werkzaam in het Basisonderwijs als leerkracht en later als directeur. Daardoor hebben we zicht op wat daar speelt. Ook nu zijn er nog steeds contacten met scholen.
Communicatie met de school waarop een leerling zit, vinden we heel belangrijk. Dit uiteraard in overleg met de ouders. Steeds is er een grote belangstelling geweest voor de leerlingenzorg zowel in de breedte als in de diepte.

Er zijn vele cursussen gevolgd op diverse terreinen:

 • Remedial teaching
 • Speciaal onderwijs
 • Motorische RT
 • Onderwijskundig management
 • Intern begeleider
 • NLP etc.

 Verder is er ervaring in het (V)speciaal onderwijs (waaronder zmok en psychiatrie). Categorie 4.
Zeker ook betreffende gedragsproblematiek.

In het Voortgezet onderwijs is ervaring opgedaan in de begeleiding van jongeren met problemen op zowel didactisch als pedagogisch terrein.
Dit als medewerker vanuit een schoolbegeleidingsdienst, respectievelijk een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum.

Zowel leerling- als systeem begeleiding

Daarnaast o.a.

 • Begeleiding van een pestgroep (docenten begeleiding).
 • Docenten trainen voor het uitvoeren van faalangstreductie.
 • Begeleiding van een zorgteam van een scholengemeenschap
 • Begeleiding van een time-out klas (rebound klas)
 • Coaching docenten.

dsc00816.jpg - 1.63 Mb

Locatie

Het bureau is vlak bij het station. Eventueel kunt u mailen naar @outlook.com
Even bellen voor ons mail adres s.v.p.