Alle verlichting is led. Het huis met kantoren zijn sinds 2011 van het gas af. Verwarming door een warmtepomp. Door veel zonnepanelen en uitgebreide isolatie (veel triple, extra kozijnen, rolluiken) zijn we nu (gesaldeerd) energie neutraal.  Regeneratie van de bron van de warmtepomp met behulp van  enkele hybride panelen en een warmtebuffer hopen we in 2021 werkend te krijgen. De energietransitie zoals die nu speelt, die hebben wij al  grotendeels gedaan. De kosten zijn echter heel veel hoger dan nu vaak wordt beweerd. We hebben niet in terugverdientijd  willen denken. Zo oud kunnen we niet worden…

Stichting leergeld. Onze tarieven zijn landelijk gezien laag. € 30 voor een klokuur, geen kosten voor intake en oudergesprekken. De beroepsvereniging adviseert €45 voor drie kwartier. Wij vinden dat de hulp een lagere drempel moet hebben. In een enkel geval werken we samen met Stichting leergeld om een financieel probleem op te lossen.