Alle verlichting is led. Het huis met kantoren zijn sinds 2011 van het gas af. Verwarming door een warmtepomp. Door veel zonnepanelen en uitgebreide isolatie (veel triple, extra kozijnen, rolluiken) zijn we nu (gesaldeerd) ruimschoots energie neutraal. In 2022 nog een groep op de west kant van het praktijkgebouw vanwege de avond zon. Deze levert alleen al 1000 kWh en geeft betere spreiding van de opbrengst over de dag. Regeneratie van de bron van de warmtepomp met behulp van  enkele hybride panelen en een warmtebuffer hopen we  nog werkend te krijgen. De energietransitie zoals die nu speelt, die hebben wij al  jaren geleden gedaan. De kosten zijn echter heel veel hoger dan nu vaak wordt beweerd. We hebben niet in terugverdientijd  willen denken. Zo oud kunnen we niet worden…

Stichting leergeld. Onze tarieven zijn landelijk gezien laag. Per 1 maart '23 € 35 voor een klokuur, geen kosten voor intake en oudergesprekken. De beroepsvereniging adviseerde al jaren geleden €45 voor drie kwartier. Wij vinden dat de hulp een lagere drempel moet hebben. In een enkel geval werken we samen met Stichting leergeld om een financieel probleem op te lossen.