Basisonderwijs

Onderzoek en begeleiding van basisschoolleerlingen. Voor leerproblemen: lezen, spelling, taal, rekenen, motoriek. Werkhouding, gedrag, concentratie, niet goed in het vel zitten enz. Advisering ouders en docenten bij leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

Kernkwaliteiten: dyslexie, dyscalculie, gecombineerde problematiek (leer/gedrag).

Voortgezet onderwijs

Kernkwaliteiten: dyslexie, dyscalculie, gecombineerde problematiek (leren/gedrag). Verder: Vakgerichte begeleiding, omgaan met teksten, werkhoudingsproblemen, algemene studievaardigheden, examen-training, faalangst reductie training, vervolgtraject.
Daarnaast gedragsproblemen: ADHD, ASS spectrum (Asperger, PDD-NOS.)
Voor docenten: advisering, duiding PMT-k, wisk-r uitslag (=capaciteiten test),omgaan met “kloof” verbaal/perf. verschillen.

MBO. Pabo, soms HBO zie verder op de site  voor meer specifieke info.

Bij twijfel: neem eerst contact op: 0561 617958