• Vooral voor basisschool leerlingen is het samenwerken met de leerkrachten van de school heel belangrijk.  
  • Het is voor die basisschool leeftijd een voorwaarde dat de bao school op de hoogte is van het feit dat een jongen/meisje bij ons begeleiding krijgt. Het kind moet niet in twee werelden leven. Via de mail met cc. aan de ouders kunnen gegevens worden uitgewisseld/vragen  gesteld. Resultaten toetsen e.d.
  • We proberen in de pre-teaching te komen.  
  • Wij nemen niet zonder toestemming van de ouders contact op met school! Ook via het heen en weer schrift kan samengewerkt worden.  
  • Het duiden van psychologisch onderzoek, wisk (intelligentie), dyslexie subtesten, dyscalculie  
  • onderzoek e.d. voor docenten en/ouders kan zicht geven op reacties/omgaan met/problematiek. Onze knowhow is ontstaan door o.a. veel studeren en door werken voor een ortho-pedagogisch centrum en (V)so met zmok leerlingen categorie 4 en een psychiatrische afdeling.

Henk bezoekt soms de school liefst met! een ouder er bij om de afstemming te verbeteren of de docenten te ondersteunen of te adviseren, onderzoeken te bespreken etc. Heel belangrijk vinden we dat ouders in gesprek blijven met de school. Ook op dat terrein proberen we zo nodig te bemiddelen.

Het gezamenlijke doel is immers de zorg voor het kind.  

Vroeger is Henk werkzaam geweest bij een schoolbegeleidingsdienst. Er is zowel ervaring met systeembegeleiding als met leerlingbegeleiding, opzetten zorgteams en zorgstructuur en begeleiden ervan, coaching docenten e.d.  

  • Bij het vo is er vooral contact met vakdocenten en mentoren, soms met een (zorg) coördinator.
  • Deze mensen kunnen van vitaal belang zijn bij leerlingen die dreigen vast te lopen.
  • Ook met deze mensen nemen we nooit zonder toestemming van de ouders contact op.  
  • We hebben van de meeste leerlingen de inloggegevens van de school. Zoveel mogelijk bevorderen we de zelfredzaamheid van de betreffende leerling.