Alleen binnen de reguliere lessen doen we nog aan training.

Het uitgebreide programma van voorheen bieden we niet meer aan.

Dus 2023 al alleen via de reguliere les.

In enkele situaties is het nodig gebleken om te werken aan faalangstreductie, dus dan gericht op het verminderen van de te grote spanning richting het examen.  

Binnen het MBO/HBO wordt ook verwacht dat je een stuk zelfstandigheid bezit. De training hield ook o.a. het bevorderen van zelfstandigheid in, staan voor je zaak. ook dit vormt nu een onderdeel van de reguliere les van de betreffende leerlingen