Even voorstellen..

Sinds 1986 werken wij, Geke en Henk Westerhof, in de praktijk met remedial teaching. Sinds 1 januari 1999 in de vorm van: Bureau voor Remedial Teaching en Studiebegeleiding. Sinds 2007 in het nieuwe gebouw. De gedrevenheid om mensen te helpen is onverminderd gebleven. We willen door gaan met het werk dat ons hart heeft.

Bureau voor Remedial Teaching

Hier komen leerlingen zowel uit het basis- als voortgezet (alle niveaus) onderwijs uit een grote regio. Van Vledder, Steenwijk en Kalenberg, Kuinre, Scherpenzeel in het zuiden/westen, tot Heerenveen, Grouw, Oldeboorn, Oudehorne, Makkinga in het noorden/oosten. In schooljaar 20/21 Leeuwarden, Apeldoorn. MBO studenten van meerdere niveaus, soms HBO. (Pabo meerdere, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Hanze Hogeschool Groningen, Deltion Zwolle). Ook volwassenen hebben het bureau gevonden. (o.a. Medisch rekenen)

Allebei waren we eerst werkzaam in het Basisonderwijs als leerkracht en later als directeur. Daardoor hebben we zicht op wat daar speelt. Ook nu zijn er nog steeds contacten met scholen. Later ook veel in het VO (zie verderop) Communicatie met de school waarop een leerling zit, vinden we heel belangrijk. Dit uiteraard in overleg met de ouders. Steeds is er een grote belangstelling geweest voor de leerlingenzorg zowel in de breedte als in de diepte.

Er zijn vele cursussen gevolgd op diverse terreinen:

 • Remedial teaching
 • Speciaal onderwijs
 • Motorische RT
 • Onderwijskundig management
 • Intern begeleider
 • NLP etc.

Verder is er ervaring in het (V)speciaal onderwijs (waaronder zmok en psychiatrie). Categorie 4. Zeker ook betreffende gedragsproblematiek.

In het Voortgezet onderwijs is ervaring opgedaan in de begeleiding van jongeren met problemen op zowel didactisch als pedagogisch terrein.
Dit als medewerker vanuit een schoolbegeleidingsdienst, respectievelijk een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum.

Zowel leerling- als systeem begeleiding op VO/BAO

Daarnaast o.a.

 • Begeleiding van een pestgroep (docenten begeleiding).
 • Docenten trainen voor het uitvoeren van faalangstreductietraining.
 • Begeleiding van een zorgteam van een scholengemeenschap
 • Begeleiding van een time-out klas (rebound klas)
 • Coaching docenten.
 • Sparren met/adviseren van management VO/BAO
 • Cursussen gegeven aan docenten: Omgaan met rekenproblemen