• De kosten van de begeleiding per klokuur zijn sinds september 2018 hetzelfde
 • dus ook voor dit schooljaar 20/21 
 • 1 x per week vast € 30 (incidenteel extra uur voor vaste leerlingen=eveneens €30)
 • 2 x per week vast € 55
 • 3 x per week vast € 70
 • Begeleiding korter dan 3 maanden € 35 per uur. Dus incidenteel een uur hetzelfde tarief. Aanmelden 1 april of later in het schooljaar dus € 35
 • Begeleiding richting examen (laatste klas) € 120 (Dit is inclusief het nakijken van 3 tot 5 examens en het deelnemen aan de trainingen kerst- en in de meivakantie. Verder inclusief de informatie bijeenkomst=deze is een voorwaarde om aan dit programma mee te kunnen doen.
 • Onderzoek tijd € 35
 • Tijd voor het maken van verslagen (bijvoorbeeld voor ondersteuning een aanvraag, aanleveren gegevens dyslexie onderzoek) eveneens € 35 per uur.
 • Overleg op school van een leerling tegen dezelfde tarieven als van de reguliere begeleiding. (Reistijd wordt mee berekend)
 • We bieden niet de mogelijkheid van om de week een les. Organisatorisch en zakelijk gezien is dat onhandig: we zijn wel een bedrijf. Inhoudelijk geeft het bovendien onvoldoende grip op het(leer)proces. Dit soort ondersteuning zien we als een incidentele les met een ander doel.
 • De landelijke beroepsvereniging van remedial teachers adviseert € 45 als ondergrens. We zouden dan de drempel voor veel mensen te hoog maken. Dat willen we niet.
 • Geke en Henk zijn van plan nog door te gaan met het boeiende werk in deze praktijk. Mits natuurlijk de gezondheid dat toelaat.

We krijgen regelmatig verzoeken van mensen die overwegen om een praktijk in begeleiding te starten. Wat is er nodig? Hoe pak je het aan? Welke opleiding, welke materialen enz. enz.? We zijn bereid aan zo'n verzoek tegemoet te komen tegen het tarief dat geldt voor incidentele begeleiding. Maximum van twee uur. We geven geen praktische scholing aan aanstaande collega’s. Ook bijwonen van  een les vanwege privacy niet mogelijk.