• Allebei waren we eerst werkzaam in het Basisonderwijs als leerkracht en later als directeur. Daardoor hebben we zicht op wat daar speelt. Veel gericht geweest op de speciale leerlingen zorg.
 • In het Voortgezet onderwijs is ervaring opgedaan in de begeleiding van jongeren met problemen op zowel didactisch als pedagogisch terrein.
  Dit als medewerker vanuit een schoolbegeleidingsdienst, respectievelijk een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum. Zowel leerling- als systeem begeleiding.
 • Geke heeft op heel veel basisscholen gewerkt, speciale groepen begeleid en kinderen met problemen. Ook opleiding voor het jonge kind. De (vreemde) talen en o.a. een fors deel van de dyslexie begeleiding doet zij.
 • Henk heeft ook in het (V)SO gewerkt in een zgn. categorie 4 school met zmok. Ernstige leer en gedragsproblematiek. Verder bij de psychiatrische afdeling.

Communicatie met de school waarop een leerling zit, vinden we heel belangrijk. Dit uiteraard in overleg met de ouders.  

Steeds is er een grote belangstelling geweest voor de leerlingenzorg zowel in de breedte als in de diepte.

Er zijn vele cursussen gevolgd op diverse terreinen: een leven lang leren.

 • Remedial Teaching
 • Speciaal onderwijs
 • Motorische RT
 • Onderwijskundig management
 • Intern begeleider
 • NLP en vele specifieke bijscholing  

Daarnaast o.a.

 • Begeleiding van een pestgroep (docenten begeleiding).
 • Docenten trainen voor het uitvoeren van faalangstreductie.
 • Opzetten en begeleiden van zorgsysteem en een zorgteam van een scholengemeenschap
 • Idem van een time-out klas (rebound klas)
 • Coaching docenten.