In onze praktijk komen mensen met zeer uiteenlopende problemen.

  • Onze materialen zijn daarop aangepast.
  • ~Voor rekenen is veel doe materiaal.. Dat blijft niet in de kast!
  • ~Er is veel software
  • ~Is er iets nodig dan gaan we kijken of het voor die betreffende situatie aanwezig is, of dat het geschikt gemaakt kan worden. Zo niet, dan wordt het aangeschaft. Het aanschaffen van alle methoden (leerboeken en werkboeken) kan echter niet. Dat is te kostbaar.
  • ~Voor wiskunde echter schaffen we voor de bovenbouwgroepen KGT4 delen 1-2 en havo 4/5 A/B delen 1,2,3 en VWO A/B/C de delen 1-2-3-4 aan. Dat kost ver boven de € 1000. Veel mensen hebben problemen met dit vak, vandaar toch deze keus. Dit vak is aan verandering onderhevig en pakweg elke 5/6 jaar verandert het boek. Voorbeeld: een deel VWO A4 met correctiemodel kost=€ 80.  
  • ~Veel scholen werken mee zodat we een exemplaar via hun krijgen, of ouders vinden een oplossing zodat we toch al dan niet via de computer bij de stof kunnen komen.  
  • ~We kunnen ook putten uit onze vele documenten, bestanden, kopieermaterialen en de uitgebreide bibliotheek.
  • ~Taalboeken, begrijpend lezen stof, abonnement op wasp=reporter… onderzoekmaterialen bijvoorbeeld vooronderzoek dyslexie. Er is heel veel. Verouderd? Dan gaat het weg.  Achterkant nog geschikt als klad papier? Nog even een tweede leven voor dat blaadje, daarna pas oud papier