Hulp bieden en begeleiding geven aan basisschool kinderen die problemen hebben met rekenen.

De problemen kunnen door vele oorzaken ontstaan:

  • De uitdaging is na te gaan wat is één van die oorzaken?  Zijn er meerdere?  
  • Een echte vastloper zijn in rekenen, dat  is heel naar voor een kind.  
  • Vaak moeten we voor de aanpak terug naar handelen met hoeveelheden, met  materiaal, doen en  nog eens doen. Het concrete niveau.  
  • Via het materiaal komen we meerdere tussenstappen met taal!! erbij pas weer bij die symbolen.  
  • Taal speelt een belangrijke rol bij rekenen en wordt enorm onderschat.  
  • Het kunnen leggen door ll. met materiaal lukt vaak niet. Het is de basis. Bij zgn. puntsommen, rekenen over het tiental, aftrekken? Veel kinderen hebben geen flauw idee wat ze doen. Met het materiaal: 3x7  leg je echt anders dan 7x3. De sprongen maken op een honderdveld of op een getallenlijn gaan vooraf aan 43+28…  Wat is meer waard in 28 die 2 of die 8, hoeveel meer? Het positie systeem, het automatiseren van tafels… helaas voor veel kinderen een jungle zonder paden.    Als het na een poosje werken er een pad zichtbaar wordt, de zon weer gaat schijnen. Het kind weer voelt dat het greep gaat krijgen en die ogen weer vrolijker de wereld in kijken, dan weten we opnieuw waarom we van ons werk houden.

Niet iedereen is een vastloper natuurlijk:

  • Rekenmoeilijkheden zijn ook wel minder complex.
  • 1x in de week een ondersteunende les (met veel materiaal) kan het verschil vaak maken.  
  • Dan kan er meer geprofiteerd worden van de les op school.
  • Bij ernstige hardnekkige rekenproblemen kan er o.a. een capaciteitsprobleem zijn (intelligentie), of een heel beperkt werkgeheugen. Dyscalculie kan een rol spelen (dan zijn andere schoolse vakken wel op niveau), of er is bijvoorbeeld een andere type stoornis. De intensiteit van de begeleiding hangt daarmee samen.