Aan de medewerkers in de zorg worden andere eisen gesteld. Mensen die vele jaren niet naar school zijn geweest of heel weinig bijscholing hebben gehad worden door de werkgever op cursus gestuurd.

  • In de afgelopen ongeveer 2/ 3  jaar hebben we meerdere mensen met medisch rekenen kunnen helpen. Het gewone rekenen kan weggezakt zijn. Dat zien we dan wel. Dat nemen we ook mee. We gaan samen op weg. U bent niet de enige die eerst op gang moet komen. We proberen het ook een beetje gezellig te houden. Tot nu toe is het met iedereen goed gegaan. Je best doen is genoeg.  Vaak moeten er per week een verschillende tijd worden afgesproken vanwege wisselende diensten in de zorg, dat lossen we op.  
  • Ook bij opleiding verpleegkunde is goed medisch rekenen een eis.
  • Pedicure opleidingen kennen dit onderdeel ook.  
    Voor ons is het weer leuk om met veel verschillende mensen te werken. Bovendien zit onze dochter in de zorg.