Hulp bieden en begeleiding geven aan mensen die problemen hebben met de rekentoets. Zie bij Pabo taaltoets.