De exacte vakken van alle niveaus worden verzorgd door Henk. Vrijwel steeds wordt ons bureau doorgegeven door schoolgenoten, andere ouders en niet te vergeten de scholen zelf. Fantastisch om te ervaren hoeveel moeite docenten soms doen om ervoor te zorgen dat wij de beschikking krijgen over materiaal, of hoe ze meedenken en meewerken bij het oplossen of verminderen van de Lock down problemen.

  • Wiskunde is een kernvak. (net als ne en en) Het vak zit in verreweg de meeste profielen /keuzepakketten. Het is een eis voor veel vervolgopleidingen. Er komen veel mensen voor dit vak.
  • Natuurkunde ongeveer tot vwo 5 wordt gegeven. Het uitpuzzelen is mooi om te doen. Er komen steeds veranderingen. Het kost eigenlijk meer tijd dan ik heb om dat allerlaatste stukje vwo bij te kunnen houden. Andere niveaus worden gewoon gegeven.
  • Scheikunde t/m havo, vwo niet meer leerjaar 5 en 6. Het aantal aanmeldingen voor scheikunde rees de pan uit. Het is zeker een leuk vak, te veel is niet de bedoeling. Ook andere gebieden vragen onze aandacht. Per jaar wordt bekeken of er weer ruimte komt om mensen te plaatsen met deze scheikunde hulpvraag. Tot examen eind mei 2021 zitten we vol voor dit vak. Juni ’21 zou weer een enkele leerling geplaatst kunnen worden voor dit vak.