Hier is vaak de sleutel te vinden. De uitdaging om hier de aanpak te vinden die werkt voor die persoon blijft ongelooflijk boeiend. Het lijstje hierna is niet uitputtend, maar het geeft wel een idee…


De manier van instructie geven, uitleggen, benaderen maakt veel uit. Lange termijn geheugen, benodigd aantal herhalingen. Star/rigide/chaotisch Rol van begeleider is die situaties, bij dat gedrag.
Star/rigide/chaotisch Rol van begeleider is die situaties, bij dat gedrag. Welke combinaties voor inprenting? Welke combinaties voor inprenting?
Tussen concreet en geheel abstract zijn meerdere tussenfasen Wijze van opslaan in het brein. Bewustmaken ervan. Verschillen in talige en rekenkundige vaardigheden
Snelheid van opnemen, interactie Terughalen, activeren voorkennis Automatiseringsproblemen
Wendbaarheid in denken Meta-cognitie Dysfuncties, vermoeden of diagnose gesteld
Factoren vanuit het ASS spectrum Invloed van concentratie Bijzondere intelligentie patronen
Grote verschillen in werkgeheugen Greep krijgen op prikkels, focus Slurfmotoriek/ lateralisatiepatronen
Korte termijn geheugen, aantal elementen Interne /externe prikkels, prikkel drempels Energie niveau, spanningsboog, wel/niet beschermende factoren …. sfeer, humor… er kan veel spelen..