• De telefoon is vaak het eerste contact. Indien we dan aan het werk zijn, dan wordt een tijdstip afgesproken waarop we u kunnen terugbellen. Een deel van wat speelt, kan dan worden uitgewisseld.  
 • Een afspraak voor het heel belangrijke intake gesprek wordt vervolgens gemaakt. Vaak is dat intake gesprek op de vrijdagavond, dat is onze “praat” avond. Bij voorkeur met beide ouders, verzorgers als die er zijn. ( andere avonden door de week werken we vaak.)
 • Het is afhankelijk van de problematiek/leeftijd of het kind/ de jongere bij deze intake aanwezig is. Er is een groot verschil in tijd en intensiteit van deze intake tussen: iemand heeft hulp bij wiskunde nodig, of er is zgn. gecombineerde problematiek aan de orde, of een situatie is helemaal vastgelopen. Het bespreken kan voor een kind/jongere bedreigend zijn of anderszins  als vervelend  worden ervaren. Overleg voor tijdens het gesprek wel/ of niet  de jongere erbij is belangrijk om tot de kern te kunnen doordringen.

 • We willen zicht krijgen wat er aan de hand is.  Onderdelen kunnen zijn:
 • Het probleem zoals de ouders dat zien.
 • Hoe komt u bij ons terecht? Wat verwacht u van ons?
 • Anamnese, voorgeschiedenis, gezondheid. Opvallende zaken bij de ontwikkeling.
 • Onderzoeken, verslagen, gegevens uit leerlingvolgsysteem, hulp binnen of buiten school.
 • Verslagen e.d. graag meenemen.
 • Graag ook meenemen.    Wat door  de leerling geschreven/gemaakt werk. Liefst van een paar vakken. (Een spontaan verhaal, een tekening.) Daar kunnen we vaak veel uit halen. We willen de kans op een goede start van de begeleiding zo groot mogelijk maken.  
 • Helpende- en niet helpende factoren. Sterke punten van de leerling. Plek in de groep. Contact met school, leerkracht(en)  
 • Informatie geven over werkwijze, aanpak e.d.
 • In dit intake gesprek proberen we dus met u erachter te komen wat speelt, welke factoren. Mogelijk ook: wat kunnen we wegstrepen? Elk gesprek verloopt weer anders.  We zoeken een patroon, van daaruit beginnen we dan te werken.  

Een volgend gesprek kan dan het kennismakingsgesprek zijn met de student en daarbij een ouder.  

N.B. Intake, kennismakingsgesprek, (evaluatie) gesprekken ZIJN VOOR U GRATIS