Een huiswerk instituut zijn wij niet:

 • Alleen het lesje, de opdracht doen met de leerling dat zouden we natuurlijk kunnen doen.
 • Vaak echter komt er iets bij: strategie, wat voor vraag is dit, hoe pak je dit aan, had je de tekst gelezen, bekijken wat deze vraag lastig maakt…  
 • Dat doen we natuurlijk niet bij elke vraag, want dat schiet niet op.
 • Het zelfoplossend vermogen bevorderen: leer me het zelf te doen… dat blijft belangrijk.

Het maken van een planning en je daaraan houden:

 • We gaan na in hoeverre iemand zelf kan plannen.
 • Daarop stemmen we de instructie af.
 • Er is een groot verschil tussen een planning:
 • ~voor een hoofdstuk toets
 • ~het kennen van een paar bladzijden
 • ~24 bladzijden woordjes  
 • ~een totaal planning van 6 weken voor eindexamen leerlingen.

Om dat laatste type planning te kunnen maken en effectief te kunnen uitvoeren….. al lang voor die tijd werken we aan vaardigheden en ervaringen opdoen. Wat werkt wel/niet bij jou. Vaak de reactie gekregen van oud-leerlingen dat ze nog steeds de technieken/de aanpak toepassen bij hun vervolgstudie en nascholing

Een lesje uitleggen, waarin dit het verschil?

 • Een wiskunde opdracht uitleggen dat kan ook een buddy uit een hogere klas doen.  
 • Of een student in dienst van een huiswerkinstituut. Het kan landen.
 • We hebben  ruim twintig jaar geleden en ook een paar jaar geleden opnieuw van een vo school de vraag gekregen of we een huiswerkklas (of meerdere) of iets dergelijks wilden opzetten. De school wilde de ruimte beschikbaar stellen en alle medewerking verlenen. Beide keren hebben we aangegeven dat we het vertrouwen in ons erg waardeerden. Maar: Buddy, student, steeds weer nieuwe, opleiden/begeleiden, het proces bewaken, het systeem managen etc., die zaken zouden  dan onze aandacht vragen. Wel heel correct dat de school ons de mogelijkheid heeft geboden.
 • Ook met Eduzon is het uiteindelijk niet verder gegaan dan overleg over een cliënt.
 • De tweede reden om niet op dat aanbod van die school in te gaan: We willen volledig onafhankelijk blijven van een school, een koepel of een overheid   Samenwerken dat absoluut wel! Uitwisselen prima, graag zo effectief mogelijk. Dan zijn er geen schotten, we hebben met 10 tallen scholen/instellingen te maken (gehad).

Het verschil: We werken anders dan in een huiswerkklas. We zouden verder van het direct werken met leerlingen af komen te staan als we die organisatie op ons hadden genomen.  Het lesje kan ook bij ons uitgelegd worden, zeker.

 • De afstemming, daarin zit vooral het enorme verschil. Verder de leerling sterker maken in het zelfoplossend vermogen, de strategieën en waarom die bij hem/haar passen, de meta-cognitie dus, leer me het zelf te doen. Wij letten op allerlei verbale en non-verbale signalen en dan lijkt het uitleggen en snappen “vanzelf” te gaan. ”O, dan is het eigenlijk helemaal niet moeilijk.” Dat we geschakeld hebben tijdens de uitleg tussen verschillende abstractie niveaus, technieken van progressief schematiseren om maar wat te noemen. Dat is ons vak, dat en nog meer zit onder de motorkap. Het resultaat is dat de leerling meer zelfvertrouwen krijgt en beter met de stof om kan gaan. Dat de wagen gaat rijden figuurlijk gesproken.