Individuele begeleiding:

 • Meestal wordt onze naam doorgegeven door een school, of door (ouders van) iemand die reeds in de praktijk komt. Mond tot mond werkt het beste. Soms vinden mensen ons via de site.
 • Er wordt een intake gesprek gevoerd. Met ouder(s), verzorger(s). Indien mogelijk met beide. Het doel van deze intake is: helder krijgen wat speelt. (zie Intake) Wat is de hulpvraag?
 • Daarna gaan we eerst 6 weken aan het werk. 1 uur per week. Soms half uur bij Geke, half uur bij Henk. We hebben onze eigen deskundigheid en kunnen dan een completer beeld krijgen. Vaak zijn de aangeleverde onderzoekgegevens voor ons te globaal. Dan begint het pas. We zoeken al werkend uit welke aanpak bij déze persoon past.
 • Hierbij gaan we uit van twee sporen:
 • ~Het eerste spoor is wat wij noemen: het overleven in de klas. Liefst ook met succes beleven.
 • ~Het tweede spoor is de diepte in: De hiaten opsporen, de manier van werken, de strategie enz. Dus heel specifiek op de persoon gericht. Een lijntje krijgen (klik) is voorwaarde om samen verder te kunnen gaan.
 • Korte lijntjes naar en van huis zijn belangrijk.  
 • Na 6 weken is de tussen evaluatie: zijn we op de juiste weg?
 • Vervolgens de keuze over de intensiteit van de hulp. 
  We werken 1 keer een klokuur per week, soms is 2 uur nodig. Het effect van 2 uur is aanzienlijk groter.
  Het doel is grip op een situatie te krijgen. Een combinatie met een tweede leerling doen we amper. Een korte overlap van hooguit een kwartier is een enkele keer logistiek nodig.  
 • Heel belangrijk vinden we het dat we in de begeleiding uitgaan van de problematiek en wat wél kan. Een positieve blik, het motortje van de motivatie, samen voor de klus.
  Vaak krijgen leerlingen elders een onderzoek. Met een verslag daarvan en soms een dyslexie verklaring komen ze dan naar onze praktijk. 
  Dan begint de boeiende speurtocht naar de voor deze persoon geschikte aanpak.
 • Na die 6 weken is er contact. Telefonisch, of als ouders/of wij een tussenevaluatie willen of dat er meer gegevens nodig zijn, dan komt er een overleg. Bij het intake gesprek en andere gesprekken géén kosten.
 • Nu wordt ook besloten: Stoppen of doorgaan. Verder: Is de intensiteit voldoende, zijn andere aanpassingen nodig?
 • Wordt besloten om door te gaan, dan gaan we ervan uit dat het schooljaar wordt volgemaakt. Tegen de grote vakantie, of het begin ervan zijn er eindgesprekken. Weer beslissen wel/niet vervolg.
 • Tussentijds kunnen er gesprekken zijn. Het initiatief daarvoor kan van ouders of ons komen. Vaak wordt de mail gebruikt. Is er iets, dan graag snel reageren via de mail of via het heen&weer schrift.
 • Henk gaat soms naar een school voor overleg met leerkrachten/onderzoeker/IB er… , liefst met een ouder er bij. Dat kan een basisschool zijn of andere vormen van onderwijs. Zie: tarieven
 • Korte lijntjes zijn belangrijk
 • Beeldbellen zie Covid en beeldbellen.