ASS (PDD-NOS, Asperger, klassiek autisme) = kern kwaliteit van bureau gecombineerde problematiek.

  • In de loop der jaren hebben we verscheidene leerlingen gehad die in deze groep gediagnosticeerd waren.
  • Per leerling wordt bekeken, welke aanpak nodig is. Deze is vaak heel specifiek.
  • Doel: ouders en betrokkenen ondersteunen om een zo  goed mogelijk leefbare situatie te maken.
  • Leren omgaan met de mogelijkheden. Zo mogelijk binnen het regulier onderwijs.
  • Vanuit werken in OPDC (ortho pedagogisch didactisch centrum) en VSO (Voortgezet speciaal onderwijs Prof. Grewel school categorie 4 en De Swing, psychiatrie) bekend met diverse subtypes en interventies.