Als onderdeel van de motoriek ontwikkeling kan het nodig zijn extra aandacht aan het schrijven te besteden. We hebben een aantal materialen/hulpmiddelen waar oefeningen mee kunnen worden gedaan ter verbetering van de fijne motoriek. We treden niet op het terrein van de fysiotherapie. Zo nodig verwijzen wij door.

In een enkel geval kunnen we vanuit de MRT =motorische remedial teaching ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld als motorische vaardigheden blokkades opwerpen voor het andere leren, of als er een relatie tussen motoriek en sociaal emotionele problemen bestaat. In een enkel geval is er bij een subtype van dyslexie ook een motorische component. Bij het uitzoeken van de specifieke aanpak van een dyslectische leerling kijken we ook of de motoriek meegenomen moet worden in de behandeling. Hoort u er niets over, dan speelt dit voor uw kind in onze optiek geen rol.