Faalangst is veel sterker dan een gezonde spanning die veel mensen ervaren vlak voor een optreden, of tijdens een repetitie of examen.

Blokkeren, een zwart gat, na de toets van alles weten, maar tijdens de toets was alles weg...

Behandeling:

  1. Kennis krijgen over hoe dit verschijnsel ontstaat. Dit zowel bij de omgeving als de persoon met faalangst.
  1. Ademtechnieken aanleren.
  1. Leren spieren te spannen en te ontspannen. (Iemand controleert dit alleen bij zichzelf, de behandelaar doet dit niet)
  1. Het leren gebruiken van een "anker", via een geleide fantasie wordt dit hulpmiddel aangeleerd in een aantal stappen.

De ervaringen zijn goed bij verreweg de meeste leerlingen. De training wordt altijd individueel gegeven. Afstemming op de persoon is essentieel. De training wordt vrijwel steeds in een deel van een regulier uur gegeven. De rest van de tijd zijn we dan met een vak onderdeel bezig.

Meerdere docenten zijn door Henk voor hun scholengemeenschap opgeleid. Ze kunnen op hun (VO) scholen de faalangstreductie training geven. Steeds 2 per school zodat er meer kans is op continuïteit in de leerlingen zorg

Sociale angsten

Door pesters worden leerlingen soms sociaal angstig. In een aantal situaties kunnen we iemand helpen om uit die neerwaartse spiraal te komen. Indien nodig verwijzen we door.  We voeren geen sova training uit.