Zie Hoofdknop: Taal, talen, lezen, dyslexie voorbereiding en dan rolmenu: leerstrategieën.