Hulp bieden en begeleiding geven aan basisschool kinderen die problemen hebben met voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen, technisch lezen, vertraagde lezer, radende lezer, problemen in de automatisering, problemen met leesbegrip, enz. Bij jonge kinderen kan de ontwikkeling sprongetjes maken, Samenwerking met school is essentieel. We proberen in de pre- teaching te komen. Voorwaarden scheppen, zodat het kind in de groep meer kan profiteren van de instructie. In het andere spoor  zoeken we uit of er hiaten zijn, voorwaarden niet vervuld, of dat er andere factoren zijn die het reguliere proces belemmeren.  Verderop in de bao verschuift het technisch lezen richting het begrijpend en studerend lezen. Op dit gebied is veel ervaring.

Oorzaken van vertraging kunnen heel divers zijn. Soms is de oplossing eenvoudig. Het kan ook zijn, dat er ernstiger zaken spelen. We proberen uit te zoeken wat werkt, wat wél kan.