Hulp bieden en begeleiding geven aan mensen die problemen hebben met dyslexie  (lees- en spellingproblemen) is een kernkwaliteit van ons bureau. Zeker voor de vreemde talen.

  • Heel veel mensen hebben we leren omgaan met deze problematiek.
  • Dyslexie heeft veel gezichten. Komt iemand binnen met de verklaring, dan willen we graag het gedetailleerde onderzoek zien. Als het goed is, dan kunnen we al een beetje zien welk subtype. Daarna uitzoeken wat voor deze vorm het beste werkt en wat ook vol is te houden.  
  • Geke doet meer de talen, Henk heeft in het vo-team van de begeleidingsdienst binnen het orthopedagogisch centrum o.a. de ernstige dyslexie leerlingen begeleid op een paar scholen gemeenschappen. Ook op de Prof. Grewel school voor VSO en De Swing in Leeuwarden.
  • Veel nascholing/ bijscholing is er op dit gebied gevolgd.
  • Onze kracht zit in het kunnen aanpassen, het fijn tunen in de aanpak.  
  • Er bestaat een regeling voor vergoeding bij enkelvoudige dyslexie. Het onderzoek en een aantal behandelingen wordt dan vergoed. Wij hebben geen regeling/contract met de gemeente. De papierwinkel en dergelijke wilden we niet ondanks de hogere vergoeding. Te bureaucratisch voor ons hoewel we qua knowhow, ervaring en gezien de resultaten absoluut aan de eisen zouden voldoen. Onze tarieven die de ouders zelf betalen zijn slechts € 30 voor het eerste uur. € 25 voor het tweede vaste uur. Die drempel is voor de meeste mensen laag genoeg. We komen nogal eens in beeld na afloop van hiervoor genoemde  traject,  Bijvoorbeeld na Veelzeggend, Braams enz. Vooral als er meer factoren een rol spelen. De periode van de vergoede constructie is meestal veel te beperkt.  
  • Sommige subtypen kunnen niet aangetoond worden met bijvoorbeeld een groepsonderzoek. Een uitgebreid onderzoek kan nodig zijn. We ondersteunen bijvoorbeeld ouders bij het formuleren van de onderzoeksvraag..  
  • In het VO is de capaciteit van de scholen voor dyslexie beperkt en we hebben veel leerlingen kunnen begeleiden op alle afdelingen.
  • Af en toe doet Henk een vóóronderzoek dyslexie. Dan kan worden aangegeven of het zinvol is een compleet dyslexie onderzoek te doen. Lang niet altijd is de betreffende school van de leerling bereid en in staat dat onderzoek te (laten) doen (lees: te betalen)  Een uitgebreid onderzoek (dat nemen wij niet af!) kan € 700 of meer kosten