• De wig is een uitdrukking voor hetzelfde verschijnsel
 • De intelligentie wordt uitgedrukt in een getal. 100 (ongeveer niveau tl) . Soms hoger dan 125 voor een vwo leerling, of ongeveer 80 bij bl niveau
 • Dat getal is een optelsom van een aantal testen met scores. Bij sommige mensen is het verschil tussen de talige testen (verbaal) en de meer handelende onderdelen (performaal) groot. Zie hierna
 • De leerling kan lang niet waarmaken in de praktijk wat iedereen verwacht. Hij/zij is zo slim, maar het is een puinhoop, overal staat wat, geen systeem, werkstuk wordt begonnen, af en toe een stukje zonder opbouw of samenhang op papier ADHD en dergelijk dat kán spelen, maar ook die kloof.
 • Een goed afgenomen wisk test kan helderheid geven. En handvaten. Echt er kan vrijwel altijd een betere situatie ontstaan mits niemand in de loopgraven gaat zitten.  

Performaal

Bij performaal wordt gedacht aan denkhandelingen en denkvaardigheden die betrekking hebben op het praktisch omgaan met kennis. Bijvoorbeeld het praktisch oplossen van een probleem. Performale intelligentie bestaat naast verbale intelligentie. Verbale intelligentie heeft betrekking op woordenschat, taalgevoel en redeneringsvermogen.

Soms wordt de term verbaal-performaal-kloof gebruikt als gevolg van meetmethoden die bij de meeste IQ testen gebruikt worden. Beide soorten intelligentie worden gemeten en als de scores daartussen meer dan 15 punten afwijken kan dit duiden op een verbaal-performaal kloof: leerlingen die bijvoorbeeld verbaal heel goed zijn maar het moeilijk vinden om dingen te organiseren.

 • Deze leerlingen worden door ouders/leerkrachten vaak overschat doordat het verbale gedeelte zoveel sterker is. Met woorden kunnen ze van alles. Ze overschatten zichzelf ook vaak, omdat ze de feedback krijgen vanuit die verwachtingen.
 • De uitvoering, verwerking, organisatie, het werkstuk, het tempo …het gaat niet goed.  Onbegrip, ergernis, frustratie, boos worden….. door betrokkenen.  Hoe jammer is dat!
 • ~Betrokkenen zijn de persoon in kwestie, de ouders, de  leerkrachten (de school).
 • ~De leerkrachten hebben in hun opleiding wel de wisk-r of dergelijke IQ testen gehad.  
 • ~Het patroon binnen de sub testen en de consequenties worden meestal niet meegenomen in de opleiding.  
 • ~In onze praktijk zijn meerdere mensen geweest met een wig of kloof. Meestal verbaal sterker dan performaal, andersom komt een enkele keer ook voor.  
 • ~Wordt te weinig herkend helaas. Het verschijnsel komt minder vaak voor dan bijvoorbeeld dyslexie (dat is ongeveer 4%)  
 • ~Elke leerkracht heeft zo af en toe een leerling met significante verschillen bij de IQ scores.  
 • ~Van belang is dat betrokkenen begrijpen hoe het in elkaar zit.
 • ~De leerling kan hulp krijgen om hiermee beter om te gaan en te leren dat het niet een kwestie van schuld, of luiheid is. Het motortje wat fijn tunen kan weer  meer plezier in leren en school terugbrengen.