Hulp bieden en begeleiding geven aan mensen die problemen hebben met de vreemde talen of met Nederlands. Grammatica, woordenschat, teksten. Hierbij kan het gaan om vakondersteuning. Soms ontdekken we dat er andere problematiek speelt.  

( Voorbeeld: Havo5 leerling komt voor wiskunde-b. vakondersteuning. Henk merkt dat er iets met informatie verwerking aan de hand is. De wiskunde als zodanig is niet het echte probleem. Heeft o.a. een enorm tijdprobleem bij toetsen.  Talen blijken moeizaam te gaan. Risico dat het bij Nederlands en Engels naar de 5 gaat.  Vooronderzoek dyslexie laat alle bellen rinkelen. Ouders zijn in staat zelf het uitgebreide dyslexie (specifieke onderzoek vraag werd door Henk geformuleerd, deels onderzoekgegevens aangeleverd) onderzoek te bekostigen. Dankzij zijn intelligentie en harde werken is hij niet herkend /gezien noch op de basisschool, noch in het vo. Jazeker, hij is:  Een echte! Verlengde tijd bij alle vakken in school en ook bij het CS etc. )  Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand bij zijn plafond gaat komen. Dan is het goed inzetten van strategieën, plannen en organiseren, meta-cognitie en dergelijke extra belangrijk.

Een leerling graag op het niveau waar hij/zij qua totale capaciteit past.