Voorbeelden uit het basisonderwijs.  Hier komen leerlingen basisonderwijs uit een grote regio. De afgelopen jaren van Vledder, Steenwijk, zelfs Apeldoorn en Kalenberg, Munnekeburen in het zuiden / westen, tot Heerenveen, Grouw, Oldeboorn, Leeuwarden in het noorden / oosten.

Voorbeelden:

 • Jonge kinderen die pas beginnen met het leren lezen. Dus vanaf groep 3 van de basisschool en daarna. Het leren lezen gaat niet zoals je zou verwachten. Dus de vertraagde lezer. (radend of spellend)
 • Iemand heeft rekenproblemen, andere onderdelen gaan wel goed.
 • kinderen, jongeren met ADHD, ADD die begeleiding nodig hebben bijvoorbeeld om meer greep op zichzelf te krijgen. Structuur / handvaten / piketpalen / zicht op eigen functioneren / ouder ondersteuning.
 • kinderen/jongeren met ASS, PDD-NOS, Asperger, klassieke autisten. Het duiden van gedrag / vertalen van de situatie / omgaan met het eigene = Kernkwaliteit van het bureau, dit en het vorige voorbeeld.
 • Iemand heeft een onleesbaar handschrift, soms in combinatie met lees / spelling problemen
 • Er blijven steeds problemen met de spelling in het Nederlands of een andere taal.
 • Er worden voortdurend fouten gemaakt in de werkwoordspelling.
 • Er zijn gedragsproblemen./Eventueel begeleiding richting onderzoek/interactie patronen.
 • Hoogbegaafden met de daarbij behorende problematiek zijn niet onze doelgroep.
 • Er is dyslexie vastgesteld, mogelijk is er ondersteuning geweest vanuit een budget van de overheid. Dan stopt dat. Wij krijgen deze leerlingen vaak binnen. Analyseren het onderzoek en zoeken het subtype dyslexie uit. Dan gaan we ermee aan de slag.
 • Ouders ontdekken dat er “iets niet klopt “ bij lezen, spelling, of rekenen. Wij kunnen een vooronderzoek doen. Voor eventueel dyslexie en dyscalculie. In het verleden heeft Henk dat vooronderzoek vaak gedaan bij leerlingen op het grensvlak bao / vo. Dan eerst die periode van 6 weken en dan eventueel dat vooronderzoek. Dan kan er een advies worden gegeven of het zinvol is dat kostbare officiële onderzoek te doen. Geen registratie om dit zelf te mogen doen. Ik heb ooit wel geadviseerd voor te gebruiken onderzoekmiddelen toen de dienst de dys testen voor de scholen gingen aanbieden. Best krom.
 • Een leerling blijkt aan het eind van groep 7 een veel lager niveau te hebben dan op grond van het algemene beeld verwacht mag worden. Na 6 weken weten we of daar nog wat mee kan, of dat de verwachtingen te hoog waren. We gaan er mogelijk mee aan de slag en kijken samen (met het kind centraal!) wat we hiermee kunnen. Er kunnen door docentwisselingen, ziekte ook achterstanden ontstaan.
 • Een leerling scoort bijvoorbeeld TL op de cito, ouders vinden dat het zeker havo moet zijn. Na 6 weken hebben we echt wel een beeld. We willen er zeker aan meewerken om de mogelijkheden van het kind te optimaliseren. Fijn tunen is oké. We werken echter niet mee aan het onder hoge druk opjagen van een kind. U kunt rekenen op een antwoord dat we naar eer en geweten zullen geven. Je best doen is genoeg, dat geldt voor ons en voor de mensen die we begeleiden.