Hier komen leerlingen uit het voortgezet onderwijs.  (praktijk onderwijs, BB, KB, GT, Tl, havo alle profielen, vwo a,b,c uit een grote regio. Van Steenwijk en Kalenberg, Kuinre, Scherpenzeel in het zuiden/westen, tot Heerenveen, Grouw, Oldeboorn, Oudehorne, Makkinga, Noordwolde, Boyl in het noorden/oosten. 

 • NB scheikunde VWO5/6 en biologie 5/6 niet meer.
 • Kernkwaliteiten: dyslexie, dyscalculie, gecombineerde problematiek (leren/gedrag)
  Verder: Vakgerichte begeleiding, omgaan met teksten, werkhoudingsproblemen, algemene studievaardigheden, examen-training, faalangst reductie training.
 • Iemand heeft reken- of wiskunde problemen, andere onderdelen gaan wel goed.
 • Jongeren met ADHD, ADD die begeleiding nodig hebben bijvoorbeeld om meer greep op zichzelf te krijgen. Structuur/handvaten/piketpalen/zicht op eigen functioneren/ouder ondersteuning
 • Jongeren met ASS, PDD-NOS, Asperger, klassieke autisten. Het duiden van gedrag/vertalen van de situatie/omgaan met het eigene.= Kernkwaliteit van het bureau, dit en het vorige voorbeeld.
 • Iemand heeft een onleesbaar handschrift
 • Iemand heeft veel moeite met het begrijpend lezen.
 • Er blijven steeds problemen met de spelling in het Nederlands of een andere taal.
 • Er worden voortdurend fouten gemaakt in de werkwoordspelling.
 • Er was lichte moeite met spelling in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs dreigt vastlopen, doordat er nu meer talen geleerd moeten worden.
 • Er is wiskunde nodig voor het profiel, daarbij is hulp nodig.
 • Iemand met aanpakproblemen: hoe studeer ik, wat werkt wel/ wat niet.
 • Er is moeite met het organiseren van huiswerk.
 • Een student voor de opbouw richting een examen (training)
 • Er zijn gedragsproblemen./Eventueel begeleiding richting onderzoek/interactie patronen.