Deze periode gebruiken we om te begrijpen hoe iemand  functioneert/leert/tegen zaken aankijkt.

 • Werking geheugen  
 • Strategieën, voorkeuren, concentratie
 • Motoriek fijn/grof
 • fase van ontwikkeling concreet/abstract enz.  
 • Zijn er hiaten?
 • Snelheid van oppakken enz.
 • “We drukken op een knopje” zeggen we wel eens en we kijken wat er dan gebeurt. Anders gezegd: Wat is het effect van een interventie? Daardoor gaan we meer begrijpen van de persoon.
 • We gaan op de 2 sporen bezig (zie hierna werkwijze) met de onderdelen waar volgens de intake de energie naar toe moet..
 • Heel belangrijk is daarnaast, dat er een lijntje ontstaat. Gaan we op een gegeven moment lastige zaken tegen komen, dan moet dat lijntje zo sterk zijn dat iemand met ons mee wil gaan. Er moet vertrouwen ontstaan wederzijds.
 • Dan samen succes beleven en daarvan genieten.  
 • Een grapje en gezelligheid, ja dat ook graag.
 • Zie verder bij Werkwijze